6 Search results

For the term "Detyre Kursi Mikroekonomi".

Punim seminarik lenda: kerkim tregu tema: prodhuesit dhe llojet e paisjeve klimatizuese në treg mentori: kandidati: mr.sc. shaip bytyqi veton sopjani msc e…. Transcript. 1. makroekonomi a 1 hyrje dhe konceptet kyçe 2. shkurtesat/akronimet.


You may also like...