6 Search results

For the term "Detyre Kursi Mikroekonomi".

Anoreksia nervore është një çrregullim i të ushqyerit në të cilën personi bie shumë në peshë sepse e kufizon të ngrënit. ky problem vihet re më dendur. Kriminologjia - është një shkencë e cila studion dukurinë e krimit si fenomen individual dhe shoqërore duke analizuar format e manifestimit të tij, ndriçuar.


You may also like...

Integrime Ekonomike Evropiane - Upload, Share, and

Transcript 1. integrime ekonomike evropiane v.s 2 .....read more
Published: Sun, 21 Dec 2014 21:06:00 GMT